合格8|华人灵异门户
当前位置: 合格8网 > 泰国佛牌 > 古曼童 >

古曼心咒大全与古曼讲解

现代流行用各种材料来制作古曼童,例如木头、金属、象牙、石膏或七坟场土等等,然后再用法术开光,恭请孩童的灵魂进驻,和过去的古曼童一样,在添财添福、人缘避险方面也是极为灵验的法宝圣物.在泰国

古曼恭请交流联系qq 977398731
 

lp yam 龙婆烟(炎)古曼經文

食饭经咒:
I MANG
SOO PA PA YAN CHA NA
SAM PAN NANG
SALEE NANG
PO CHA NA NANG
OOT TA KANG
WA RANG
PUT TAS SA
POO CHE MI

lp yam 古曼(短咒)

用在有急事时或出门见客时,又或者驾车出远门时,可以一直持此咒直达目的地
Namotasa  bagawato  ahrahato  samma  samputasa  (X7)
Kumalomama   Aihicitang  piyangmama (X3、X5或X)

lp yam 古曼(长咒)

适合出门谋事者出门前向家里供奉的古曼持咒,或供奉在店里的古曼持咒保生意兴隆等,佩戴古曼佛牌者也可持此咒

Namotasa  bagawato  ahrahato  samma  samputasa  (X3)
ciceruni  citang  cesikang  rupang  nimitang  kumalowa  Ahkacaya  Ahkacahi  ehi  ehi  namapata  ehimama  tanapoka  sammaAhrahang  tanapokang  tusamari  tana  kamo  sapaytanang  tanapokang  pawatumay   (X1或X3)

古曼通经文

Kuman thong mantra

Kuma ruma mamak

Ahead chitang

Pinyang mamak

古曼童(2)

Chicha lunak khidham chatak

Shidham lupang akhachaya

Akhachati ehit ehit

Namophada namophata namophata namophata

古曼童(3)

Tu sa sa er gumang thong

Lit to jay pen hai la

Loi loi mana satila

Maliew

LP Yan古曼童(4)

Buddhassa pusa

Tamasa pusa

Sangkasa pusa

Padi padi pusa

Pawantumay

L.P.YAM古曼经文

Put-tas-sa-boo-char
Tam-mas-sa-boo-char
Sung-kas-sa-bo-char
Pa-ti-pa-ti-boo-char
Pa-wan-tu-may
Au-ka-sa
Au-ka-sa

Arjarn Kom古曼咒语

大多喷强帝  波恰南  美桑杰  阿卡恰雅  阿卡恰嘻

欧美帝  搂汤噹  爹架南都美  萨珮美当  吉当  吉当

美当架  萨帕搂  尬萨明~

Kruba Waroot古曼童咒语

阿西索萨  屋茫卡辣  玛哈萨帕菩它  它拉玛拉帝

玛拉卡微恰  玛哈古曼童  瓦它南  嘎架央度

K瓦哈啷 菩偷A吉 玛尼米那 它帕玛纳 纳玛帕它

招财的 ( 坤曼童 )

ah ah ma ni ma ma

ah ka ca ya

ah ka ca hi

ma ni ma ma
 
大师古曼通心咒:

Na Mo Ta Sa, Bha Ga Va Toh,
Ara Ha Toh, Sam Ma Sam Bud dha Sa (x 3times)

A Hit Ku Ma long ma
A Hit Ko Mak le ma
A ka ca ya
A ka ca hi
A hit A hit
na mo bu ta ya

然后再念经文3或9或49次,最后再向佛牌吹三下,增加灵力!


 
龙婆 GOY 古曼经文

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasam Buddhasa(3X)

Ku Ma Ro
Ma Ma Ma
A Hit Jit Tang
Pi Yang Ma Man

LPDum 龙婆达姆Wat Shantitham GumanThong Katha

A Hit Ku Ma
A Hit Ko Mak Hing Sa
A Hit Tak Nang
A Hit Ah Har Lack Poh
Cha Nang Ro Hi Tang
Wa Rang Su Tha

抱雙童坤平咒:

 
Nama patha om sitti sawaha sonamolo kuman thong kumankai (三次)

 
抱雞與童坤平咒:


Thoosa sani khuman thong lae jao kai tham hai ruay, ruay maha setthi lama riel (三次)

亚赞力矿咕曼经文

达到官陈de,

婆涮能咩神借呀近差吔;

呀近差hit;

何咩de;

罹吞灯;

咩宅能篤咩;

十啤咩登;

节登节登;

咩登宅十泊路格十名
 
Luang Phor Chaem (KMT)

Namo Tassa Bagawato Arahato Samma Sam Buddha Sa (3x)

"Ku ma rang na Ku ma ree nang au ti au ni na aung ei thi put tho"
"Ae hi jit thang ku ma ro wa pi yang ma ma" (3x)
 
LP NI WAT 古曼

พุทธัสสะ บูชา ธัมมัสสะ บูชา สังฆัสสะ บูชา ปติปติ บูชา ภะ วัน ตุ เม
póot-tát-sà boo-chaa tam-mát-sà boo-chaa săng-kát-sà boo-chaa bpà-dtì bpà-dtì boo-chaa pá wan dtòo may
อุกาสะ อุกาสะ
òo-gaa-sà òo-gaa-sà
ข้าพเจ้า ขอ บูชา กุมาร ทอง เรียก ทรัพย์
kâap-pá-jâo kŏr boo-chaa gòo maan tong rîak sáp
ขอ โชค ขอ ลาภ ขอ ความเจริญก้าวหน้า ทุก ประการ
kŏr chôhk kŏr lâap kŏr kwaam jày-rin gâao nâa tóok bprà-gaan
จง มา บัง เกิค แก่ ข้าพเจ้า ทัง
jong maa bang gèrk gàe kâap-pá-jâo tang
จง มา บัง เกิค แก่ ข้าพเจ้า ทัง 8 ทิศ
jong maa bang gèrk gàe kâap-pá-jâo tang 8 tít
เป็นประจำ ทุกวัน อย่า ให้ ขาค จิเจ รุนิ จิต ตัง เจต ตะสิก
bpen bprà-jam tóok wan yàa hâi kàak jì-jày róo-ní jìt dtang jèt dtà-sìk
กัง รูปัง นิมิตตัง กุ มา โร วา มะมะ มะพะทะ
gang roo-bpang ní-mít-dtang gòo maa roh waa má-má ná má-pá-tá


 【泰国古曼童就是金童子】


 古曼童,中译¨金童子〃,是泰国已经流传了数百年的奇异圣物,将会给供养人带来意外财富的小孩...古曼童也是是泰国人广为认识的一种法宝圣物,有着多方面的法力,常用于为供养人消灾解难、添福聚财,例如:使供养人生意兴隆、预报危难、看守门户、防贼防盗、抽奖得财等等,具有极大的魅力,制作者需有控制精灵鬼怪的心灵能力,而这些特异功能则来自于专研、学习、修炼或是得到大师传授...


 在泰国依据古老秘法流传下来的¨古曼童制作术〃并按照古法正确赋予法力的古曼童,很多人都亲身经历过他的灵验与威力,体验过他神奇的神通... 很多泰国人都相信,由高僧、大师制作的古曼童都具有神奇的法力,而制作这些圣物的大师必须按照典藉学习控制心灵使内心平静、注意力集中,并将法力注入圣物中,让使用该圣物的供养人感受到其法力,就像是被一个"守护灵"保护着...


 【古曼童的外型特征】


 目前市场上...古曼童的外型款式让人眼花缭乱...这都是现在的一些黑白阿詹或是古巴龙婆,为了让本身制作标新立异间而形成造型竞争...最重要还是市场竞争...某些古曼已沦为商业产品...有鉴于此在二十多年前,一些有识之师把古曼外型特征与制作方法分为天,地,人古曼...有人评论天,地,人古曼之说是不存在是编织的文章...那出自龙婆阳光造型的古曼与出自古巴阿赞的阴性造型律过又如何区分属性呢...


 正式的造型...古曼童的头顶留有一团发髻,有些是在头部的两侧有两团发髻或辫子,下身穿着¨撩幔尾〃〈泰国传统的裤子,裤头有一条下摆绕过两腿之间〉上不穿衣服只斜挂着链子或佛珠,脚下赤足,有着各种姿势呈静坐状、招财状或提着财宝袋,喻意喻准备随时为供养人带来财富或奇迹般意外的幸运...开始阶段古曼并没有区分男女性别造型所谓古曼丽的造型也是后期才横生出来的...


 【泰国古曼童的由来】


 古曼的传说有三种此为其中一种,但可以肯定第一个古曼是由坤平将军制作的,第一个古曼是他未出世的孩子,至于开始的初衷,是对于那母子的缅怀还是憎恨,或者是出于想用宝宝避免其母亲的报复不得而知.


 从阿育他亚王朝时期开始,泰国出现了许多法术方面的专家,因为从前泰国男子需学习法术用予保家卫国,这在泰国的兵法书中或当时的古书中都有记载...制作古曼童从阿育他亚时期就开始描述了,在二世皇时期〈佛历2034~2072〉首创人是素林府的诺猜大统帅,这些事迹在描述该时期的史书中都有记载,这些记载除了可作为制作古曼童的史证外,在泰国古典文学作品《坤平将军》的故事中也有很多关于古曼童的描述. 坤平将军的古曼童来自于他杀死了自己的妻子,因为他发现妻子下药要毒杀他,所以他就先下手杀死了妻子,当时妻子已经怀孕临产,坤平就剖开妻子的肚子将孩子取出,以法术仪式用火将胎儿烤干并整夜用咒语加以控制,因为在天明之前完成仪式就可以随心指使,甚至可以命令前去杀人,打仗抓俘虏...


 【供养古曼童的意义与作用】


 关于这一点也是存在争议性的看法...有人认为供养古曼只是单纯希望得到这种小孩阴灵的帮助,能使得自己在各个领域占领优势...一些人士确认为古曼是个可怜灵体...应该铭怜以待...再求回报...

返回首页

------分隔线----------------------------
免责声明
相关阅读
栏目列表
推荐内容
佛牌交流群